تخفیف ویژه!
کد شناسه :68296

رستم در قرن 22

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب رستم در قرن 22 : بارها تجربه و به چشم خود ديده‌ام اگر در مجلسي، مردم و شنوندگاني كه مستمع سخنراني ناطقي هستند، ميل‌شان باشد سخنران خوب و به دلخواه آن‌ها صحبت نمايد همين طور مي‌شود، خود ناطق هم نمي‌داند از كجا اينگونه مطالب و سخنان شيرين و مهم به او الهام و مجلس گرم مي‌گردد و واي بر آن وقتي كه شنوندگان قبلا از آن ناطق خوششان نيايد و به او به نظر استهزاء بنگرند، ناطق بيشتر مطالبي را كه بايستي بيان كند، فراموش مي‌نمايد، زبانش سنگين، و كلمات را با لكنت بيان مي‌كند، كارش به جايي مي‌رسد كه گويي زنگ شكست‌هاي را به صدا درآورده‌اند. گذشته از اين نفوذي كه حاضران در مجلس سخنراني ناطقي دارند همان تأثير را نيز در نوشته‌ي نويسندگان مي‌توانند داشته باشند. پيش‌آمدي را كه براي خودم اتفاق افتاده برايتان بنويسم. معمولا رمان‌هايي را كه گاهي نوشته و مي‌نويسم از صد و پنجاه صفحه كمتر نمي‌شود. روزي تصميم گرفتم براي امتحان داستان‌هاي كوچكي را كه بيشتر از چند صفحه نشود بنويسم و پهلوانان داستان را رستم و جانكاس تعيين كرده، ده دوازده صفحه را نوشته بودم كه آقاي مايل تويسركاني كه آن اوقات سردبير روزنامه‌ي «شفق سرخ» بود از راه رسيد و...