تخفیف ویژه!
کد شناسه :68295

پساساختارگرايي و خوانش گفتمان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب پساساختارگرايي و خوانش گفتمان : چكيده: در اين كتاب به جستجوي بررسي تاثير پساساختارگرايي در زبان پرداخته شده و مسائل اساسي به گونه‌اي آشكار و فهم‌پذير كه براي طيف گسترده‌اي از كساني كه با مسائل تعليم و تربيت درگير هستند، بيان شده است. در اين نوشتار دلالت‌هاي موضع پساساختارگرايي براي مفهوم محقق و موضوع تحقيق در تعليم و تربيت، اهداف پژوهش تربيتي و اشكال تحليل‌ها و روش‌هاي بررسي در پژوهش‌هاي تربيتي نشان داده شده است. همچنين از شيوه‌هايي سخن گفته شده كه در آن محققان مهم و تاثيرگذاري از جمله هنري ژيرو، پاتي لاتر و استفن بال كوشيده‌اند چشم‌انداز پساساختارگرايانه را با بررسي‌هاي خود از مسائل تربيتي در آميزند. در كتاب حاضر بر اين مسائل نظري پيچيده تاكيد مي‌شود و گاهي با روشن ساختن تعهدات اخلاقي و سياسي است كه جبش‌هاي فكري انتزاعي پديدار مي‌شود. نقش مهم تعليم و تربيت در فلسفه‌هاي فردريش نيچه و مارتين هايدگر دو انديشمندي كه بارها از آنها به عنوان پيشگامان جنبش پساساختارگرايي ياد مي‌شود بارز است. همچنين رولان بارت، ميشل فوكو و ژاك دريدا نيز از ديگر كساني هستند كه در اين حوزه فعاليت‌هايي داشته‌اند اما مشهورترين اظهار نظر در مورد نقش و جايگاه دانش و تعليم و تربيت از ژان فرانسوا ليوتار در كتاب شرايط پست مدرن است. در سراسر كتاب حاضر نيز سهم ليوتار و نظريه‌هاي ديگر وي براي فهم تعليم و تربيت بيشتر توشيح و تشريح داده شده است و...