تخفیف ویژه!
کد شناسه :68246

برآمدن جامعه شناسي تاريخي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب برآمدن جامعه شناسي تاريخي : چكيده: كتاب برآمدن جامعه شناسي تاريخي فرايند احياء جامعه‌شناسي تاريخي پس از جنگ جهاني دوم و تحولات آن را از دهه 50 تا دهه 90 قرن بيستم مورد بررسي تحليلي قرار مي‌دهد. مولف كه در مقابل موج اول جامعه‌شناسي تاريخي يعني دوران كلاسيك جامعه‌شناسي درقرن نوزدهم عنوان موج دوم را به اين دوران مي‌دهد، آن را به مرحله دقيق‌تر تقسيم كرده و جامعه شناسان تاريخي هر مرحله را با توجه به آثار و انديشه‌هاي شان معرفي و تحليل مي‌كند كه عبارتند از پارسونز، اسملسر، آيزنشتاد، ليپست مارشال و...