تخفیف ویژه!
کد شناسه :65451

الواح بابل

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب الواح بابل : باستان شناسی فنی است که در قرن اخیر درنتیجه تحقیقات و تتبعات اهل فن و جویندگان آثار باستانی ملل و اقوام گذشته بوجود آمده و رفته رفته صورت یک علم عزیز و پرمایه بخود گرفته است. موضوع آن، گذشته تاریخی نژادها و اقوام انسانی است. و فایده آن، کشف اسرر تمدن و فرهنگ و هنر ملل نهفته در بطون خاک است که به نیروی مطالعه صحیحی و منظم به سبک علمی حقائق تاریک فراموش شده را دیگر بار روشن و آشکار میسازد و...