تخفیف ویژه!
کد شناسه :68010

درباره انگيزه هايي كه هوسرل را به ايده آليسم استعلايي سوق دادند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب درباره انگيزه هايي كه هوسرل را به ايده آليسم استعلايي سوق دادند : چكيده: ?براي هر كس كه با روش‌هاي هوسرل آشناست تعجبي نخواهد داشت كه استدلال‌هاي مختلف برخاسته از دل پژوهش‌هاي او مي‌بايست او را به اين مسير سوق مي‌دادند. هوسرل مدت‌ها بود كه روي دست‌هاي از مسائل كار مي‌كرد كه در آن زمان براساس علائق خود روي آنها مفصل تحقيق كرده بود، بي‌آنكه آشكارا از روابط وسيع بين آنها مطلع باشد. تنها با گذشت سال‌ها بود كه الگوي يكپارچه‌اي از مسائل فلسفي ظهور كردند كه هوسرل يا سعي داشت از منظر روش شناختي واحدي آن‌ها را درك كند يا دست‌هاي از خود مسائل و روابط بين آنها را مطالعه كند. بيدرنگ، تماميت اين دسته مسائل از چشم هوسرل چنان ابعاد وسيعي يافتند كه نمي‌توانست از يك شخص انتظار داشته باشد كه همه آن‌ها را حل كند. هوسرل تلاش زيادي انجام داد تا خطوط كلي تماميت اين دسته مسائل را ترسيم كند اما، علي‌رغم همه تلاش‌هايش، بايد كم و بيش به بررسي خطوط كلي اجزاي آن راضي مي‌شد. معمولا به دنبال بررسي هر يك از آن‌ها دوره‌هاي طولاني خستگي جسمي بر او عارض مي‌شد و در طول اين دوره هرگز موفق نمي‌شد تا كار روي ابعاد بيشتري را سازمان دهي كند. هوسرل در دوره‌هاي مختلف زندگي بطور مفصل به اين مسائل پرداخته است و اين مسائل به لحاظ جزئيات با يكديگر فرق دارند و حول مسائل اصلي يا تزهاي بنيادي مختلف متبلور شده‌اند و...