تخفیف ویژه!
کد شناسه :61703

گل خاکی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب گل خاکی : بخشی از کتاب- فرمانده دسته، به آرامی سرش را از لبه کانال بالا آورد و در تاریک و روشن هوا،نگاه تند و تیزی از زیر کلاهخود به دشت انداخت. دشت ساکت و آرام بود. چاله های گود و سوخته از خمپاره، شانه به شانه هم روی زمین، دهان باز کرده بودند. خاک از شدت حرارت خشکیده بود. سرش را که از لبه کانال پایین کشید، کف کانال نشست و...