حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :7452

مبانی واصول علم اقتصاد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب مبانی واصول علم اقتصاد : تولید اندیشه و فرهنگ، از عناصر ولوازم اصلی تمدن است و درواقع آنچه تمدن ها را از یک دیگر متمایز زمی کند نوع بینش و فرهنگ آن هاست. فرهنگ مجموعه ارزش ها، دانش ها، احساسات، ایستارها و باورهای موجود و مطلوب در هر جامعه است و علم یا دانش انسانی و اجتماعی نیز بخشی از فرهنگ هر جامعه محسوب می شود و...