تخفیف ویژه!
کد شناسه :91551

در سوم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب در سوم - اين كتاب به جرأت يكي از ويژه ترين و منحصر به فرد ترين كتاب هايي است كه درحوزه موفقيت و پيشرفت شخصي نوشته شده است؛ كتابي به شدت واقعي، خشن، احساس گرا و جنون آميز. "الكس بناين" در اين اثر به جاي تمركز بر آن چه اكثر نويسندگان ديگر مطرح مي كنند، جنبه متفاوتي از موفقيت را به مخاطب نشان مي دهد. موفقيت به طور كلي شباهت غير قابل انكاري به يك كوه يخ دارد. كوه يخ معمولا بيش از 90 درصدش زير آب پنهان شده و ما تنها قسمت كوچكي از آن را مي بينيم. طي سال هاي اخير، به وضوح مشاهده شده كه مردم موفقيت را درست مانند كوه يخ مي بينند. يعني صرفا آن ثروت ها و خوشي ها، لبخندها و هيبت هاي پرافتخار به چشمشان مي آيد و...