تخفیف ویژه!
کد شناسه :53270

قاش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

از چند وقت پیش بین مرده ها و زنده ها سرگران مانده بود. همیشه داشت با مرده ها صحبت میکرد. زمان را از دست داده بود. یعنی تمام مردگان را زنده تصور می کرد. به سادگی با آنها خوش و بش می کرد و کودکانه می خندید. انگار که در دنیا هیچ غمی وجود ندارد.حرف هایش ما را می ترساند. مثل این که، همه آنها دور تا دور اتاق نشسته باشند. با اسم، یکی یکی را صدا می زد و با آنها چاق سلامتی می کرد.