تخفیف ویژه!
کد شناسه :52226

این کتاب بی فایده است

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب این کتاب بی فایده است : بخشی از کتاب- هوی زه- به جوانگ گفت:- درخت بزرگی دارم- از آن گونه که بی بار و بر خوانند- کنده اش گوژ است- و فراوان گره دارد- که کس نتواند از آن الواری صاف برآرد- شاخه هایش بسیار کج است- که به هیچ طریق نتوان برید تا فایده ای به بار آرد- آن جا، کنار جاده ایستاده- هیچ درودگری به آن نمی نگرد و...