تخفیف ویژه!
کد شناسه :93411

دانته به زبان ساده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دانته به زبان ساده - كليد اصلي لذت بردن از کتاب کمدي الهي در يک جمله خلاصه مي شود: «داستان را زير سؤال نبريم!» در بعضي از فرازهاي داستان، به علت عدم آشناييمان با مذهب کاتوليک، ممکن است اتفاقات را عجيب و دور از دسترس بيابيم. ولي بهترين راه لذت بردن از داستان، اين است که به خود يادآور شويم که بايد گوش به حکايتي بسپاريم که شخص «دانته» براي ما در حال روايت است ! او نه قصد دارد ما را از دين مان برگرداند، نه مي خواهد تبليغ مذهب خود را بکند. در حقيقت اين خو دانته است که از کليسايش بري شده است و از آن شکايت ها دارد .اين کتاب، براحتي و با سرعت ما را در جريان کل داستان مي گذارد و چه بسا مشوقي باشد براي خواندن تمام کتاب و...