حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :93462

ذن و هنر شاد زیستن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب ذن و هنر شاد زیستن -کتاب حاضر اثر «کریس پرنتیس» حاصل زندگی، مطالعه و تجربیات نویسنده درباره حقایق ناب مشرق زمین و به طور خاص آموزه های بوداست. این اثر به بیش از 20 زبان در سراسر دنیا ترجمه و منتشر شده است. نویسنده این کتاب به دور از تعالیم سخت گیرانه و بعضا خارج از طاقت آیین ذن، با اتکا بر خط مشی فکری ذن به ما می آموزد که چگونه با تغییرات اجتناب ناپذیر و حوادث زندگی سازگاری پیدا کنیم و با بنا کردن اصول و فلسفه شخصی مبتنی بر این آموزه ها، آرامش ذهن و زندگی شادتری را تجربه کنیم و...