تخفیف ویژه!
کد شناسه :45481

بار ديگر شهري كه دوست مي داشتم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بار ديگر شهري كه دوست مي داشتم : بخشي از كتاب- هليا بدان كه من به سوي تو بازنخواهم گشت. تو بيدار مي نشيني تا انتظار پشيماني بيافريند. بگذار تا تمام وجودت تسليم شدگي را با نفرين بياميزد، زيرا كه نفرين بي رياترين پيام آور درماندگي ست. شب هاي اندوهبار تو از من و تصوير پروانه ها خالي ست و...