حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :45357

قمارباز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

رمان «قمارباز» بیانی از طرز زندگی و مقایس? بین طبقه بورژوا و اشراف در مقابل طبقه دهقان و مردم پایین دست جامعه است. قهرمان و راوی داستان که معلم سرخانه‌ای بیش نیست، با وجود اینکه رفتارهای اشرافی را از اینان آموخته؛ اما می‌داند که زندگی احمقان? بورژوایی آنها تا چه حد پوشالی و حقیر است و چون بر این امر آگاه‌ است، از اینکه از این اجتماع دل بکند، ابایی ندارد و حتی قماربازی خود را با آنکه همه آن را نشان? ضعف او می‌دانند و او را سرزنش می‌کنند، برتر و بهتر از تظاهر به اشرافی‌گری آنها می‌داند.