تخفیف ویژه!
کد شناسه :45357

قمارباز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

رمان «قمارباز» بياني از طرز زندگي و مقايس? بين طبقه بورژوا و اشراف در مقابل طبقه دهقان و مردم پايين دست جامعه است. قهرمان و راوي داستان كه معلم سرخانه‌اي بيش نيست، با وجود اينكه رفتارهاي اشرافي را از اينان آموخته؛ اما مي‌داند كه زندگي احمقان? بورژوايي آنها تا چه حد پوشالي و حقير است و چون بر اين امر آگاه‌ است، از اينكه از اين اجتماع دل بكند، ابايي ندارد و حتي قماربازي خود را با آنكه همه آن را نشان? ضعف او مي‌دانند و او را سرزنش مي‌كنند، برتر و بهتر از تظاهر به اشرافي‌گري آنها مي‌داند.