تخفیف ویژه!
کد شناسه :40421

گزيده (37)هزارويك شب (3)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گزيده (37)هزارويك شب (3) : بخشي از كتاب- به روزگار قديم، طاووسي با ماده خود در كنار دريا جاي داشتند و در آن مكان، بسي درندگان و وحشيان بودند؛ ولي درختان بسياري نيز در آنجا بود و طاووس با ماده خود، شبها از بيم، به فراز درختي از درختان برمي شدند و پيوسته در جستجوي مكان ديگر بودند كه به جزيره اي پر آب و علف و درخت فرود آمدند و...