تخفیف ویژه!
کد شناسه :27168

من يك درختم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

هنگامي كه اين بخش هاي مستقل را از رمان ها و خاطره هايم برمي گزيدم تا در اين كتاب كوچك جاي دهم، با يك پرسش اساسي روبرو شدم. يك سوال اساسي كه هر خواننده دقيق و هر رمان نويس دقيق كه درگير داستان شده است ، بايد مدام به آن بينديشيد و بپرسد: در اينجا چه كسي حوادث را مي بيند؟ چه كسي روايت مي كند؟ اين صدايي كه سخن مي گويد و روايت كيست؟