تخفیف ویژه!
کد شناسه :26869

درخت انجير معابد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب درخت انجير معابد : كتاب درخت انجير معابد از حوادث و شرايطي برخوردار است كه شايد در آثار ديگر احمد محمود كمتر ديده شود. تنها وجه مشترك اين رمان با رمان هاي ديگر نويسنده سرزمين گرم است كه به اقتضاي خصلتهاي اقليمي درخت انجير معابد انتخاب شده است. در اين رمان بيشتر حوادث اساسي پيرامون درخت انجير معاد شكل مي گيرد و....