تخفیف ویژه!
کد شناسه :91738

گمشده در 13:60

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گمشده در 13:60 - من بچه اي به اسم عرفان هستم. يا آن طور كه مادربزرگم با لهجه ي يزديش صدايم مي كند؛ "عرفانك". چيزهاي زيادي در زندگيم گم شده؛ فرفره ام، راديوي ترانزيستوريم، خانه يزدي مادربزرگم، فرشته نجاتم و از همه مهم تر دايي موهبتم. پس نبايد تعجب كنيد كه بعد از اين همه سال هنوز دنبالشان باشم. مگر مي شود يك بچه چيزهايي را كه گم كرده فراموش كند؟ براي من هنوز سال 1360 است و جايي ايستاده ام كه دايي موهبت را گم كردم. براي من هنوز ساعت 13:60 است و دايي موهبت بايد سر قرار حاضر شود تا همه چيزهايي را كه دوست دارم دوباره پيدا كنم و بعد از اين همه سال فقط دوست دارم فكر كنم كه حتما دايي مي آيد. سر وقت هم مي آيد و...