تخفیف ویژه!
کد شناسه :47726

حق و مصلحت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب حق و مصلحت : مجموعه حاضر جستارها و نوشتارهايي را دربردارد كه در ده سال گذشته، پس از انتشار جلد نخست حق و مصلحت، به تدريج شكل گرفته و عمدتا منتشر شده‌اند. سويه اصلي مباحث همان است كه در جلد نخست رخ نمود. به ديگر سخن، كتاب از سه بخش فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش تشكيل مي‌شود. محورهاي اين سه بخش، به ترتيب، عبارتند از : قانون، حق و ارزش و...