حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :47726

حق و مصلحت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب حق و مصلحت : مجموعه حاضر جستارها و نوشتارهایی را دربردارد که در ده سال گذشته، پس از انتشار جلد نخست حق و مصلحت، به تدریج شکل گرفته و عمدتا منتشر شده‌اند. سویه اصلی مباحث همان است که در جلد نخست رخ نمود. به دیگر سخن، کتاب از سه بخش فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش تشکیل می‌شود. محورهای این سه بخش، به ترتیب، عبارتند از : قانون، حق و ارزش و...