حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :23679

راهنمای سنجش روانی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب راهنمای سنجش روانی : این کتاب با هدف ایجاد سطوح بالایی از کفایت در متخصصان از طریق ارائه مطالب علمی و نظری مناسب نگاشته شده است. این کتاب را می توان هم به عنوان یک مرجع وهم یک راهنمای آموزشی به کار برد. به عنوان یک مرجع می تواند در انتخاب آزمون و تدوین تعداد زیاد و گوناگون فرضیه های تفسیری کمک کند و...