تخفیف ویژه!
کد شناسه :21827

پنجاه متفكر بزرگ معاصر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب پنجاه متفكر بزرگ معاصر : نويسنده كتاب حاضر را به پيروي از الگوي بس تحسين انگيز كتاب ديانه كالينسون به نام پنجاه فيلسوف بزرگ نوشته است. بنابراين، هم نگاهي به آثار يكايك متفكران مي اندازد و هم اطلاعاتي درباره ي زندگي آنان به دست مي دهد. هدف نويسنده نيز مانند خانم كالينسون، به ويژه در مورد آن وجه از انديشه كه از ساختارگرايي الهام گرفته شناساندن يك يا چند جنبه از مجموعه آثار متفكر مورد بحث گاه به شيوه يي نسبتا مشروح است و...