تخفیف ویژه!
کد شناسه :19520

داشتن یا بودن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب داشتن یا بودن : هدف اصلی این کتاب تحلیل دو روش زندگی است: روش بودن و روش داشتن. در فصل یکم نگاهی کوتاه به تفاوت این دو روش داریم. فصل دوم این تفاوت را با استفاده از نمونه هائی از اعمال روزانه که خواننگان نیز بطور روزمره با آن مواجه میشوند نشان میدهد. فصل سوم نظرات مربوط به داشتن و بودن را در انجیل و تورات و نوشته های اکهارت، ارائه میدهد و...