تخفیف ویژه!
کد شناسه :3194

رئيس خوب رئيس بد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب رئيس خوب رئيس بد - آيا مي خواهيد بدانيد براي اين كه رئيس خوبي باشيد، چه كارهايي بايد انجام دهيد؟ يا اين كه اگر با رئيس بدي سروكار داريد، چه كاري از دستتان ساخته است؟ كم و بيش كساني كه كار مي كنند، رئيسي دارند يا خود رئيس هستند يا هر دو آن. مشكل اين جاست كه بسياري از رؤسا فاقد پشتكار، مهارت و خودآگاهي لازم براي توانمند ساختن كاركنان در انجام درست كارها هستند. همچنين رؤساي بسياري با رفتارهاي احمقانه خود، مشكل را پيچيده تر مي كنند. اين كتاب با بهره گيري از ماجراهاي واقعي و تحقيقات مبتني بر علوم رفتاري، به تشريح اقدامات گاه تكان دهنده ي رؤساي برتر مي پردازد و...