تخفیف ویژه!
کد شناسه :16744

ساعت پنج براي مردن دير است

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب ساعت پنج براي مردان دير است : بخشي از كتاب- زن آمده بود و رفته بود. پرده هنوز تكان مي خورد. خط نور از درز باريك ميان لته ها پرده را اريب مي بريد. صبح از پشت شيشه هاي كدر باز هم درخشان بود. مادر آمد؛ گفت: بيدار نمي شوي؟ پس زمينه پهنه آب بود. رود مي شد اما صدايي نداشت. گيج بود و فقط بو را مي شنيد و...