حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :16612

گفتمان و ترجمه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب گفتمان و ترجمه : گفتمان را به صورتهای گوناگون تعریف کرده اند. مضمون مشترک این تعریف ها این است که گفتمان با واحدی بزرگتر از جمله سروکار دارد. همان گونه که با استفاده از قواعد دستور زبان می توانیم اسامی مرکب، گروه، بند و جمله بسازیم، با استفاده از قواعد گفتمان می توانیم جمله های را طوری بیان کنیم که با هم مرتبط باشند و...