تخفیف ویژه!
کد شناسه :76895

به رنگ دانوب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب به رنگ دانوب : بخشي از كتاب- حوالي نيم روز- به كوچه مي رفتيم- و يك به يك- آينه اي را كه در مشت داشتيم- به زمين مي كوبيديم- خردش مي كرديم- و با شوري ناگفتني- خورشيدهاي هر كدام مان را- در خرده اينه ها مي شمرديم- پيرو بازي- بر تخت مي نشست- و يك هفته پادشاهي مي كرد و...