تخفیف ویژه!
کد شناسه :105436

میزانسن معاصر اجرای تئاتر در آغاز هزاره سوم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب میزانسن معاصر اجرای تئاتر در آغاز هزاره سوم - در این کتاب، نویسنده؛ پاتریس پاوی به تحلیل و بررسی اجرای تئاتر در ربع آخر قرن بیست و ربع اول قرن بیست و یک می پردازد.