تخفیف ویژه!
کد شناسه :88335

ژانر وحشت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ژانر وحشت - بخشي از متن - انبوهي جنازه پوسيده تلوتلوخوران بر در هاي شيشه اي يك مركز خريد مي كوبند. سه دانشجوي فيلمساز، درجست و جوي شواهدي از كردوكار جادوگري، در جنگل گم مي شوند. زوج نوجواني، پس از خلوت كردن با يكديگر، با ضربات متعدد چاقو، كشته مي شوند. مردي سر ميز شام به خفگي مي افتد از درد به خود مي پيچد، در حالي كه موجودي دارد شكم او را مي دردو از آن بيرون مي آيدو پلك هاي زني از وجد مي لرزند در همان حال كه اشراف زاده اي خون آشام گلوي او را با دندان هايش سوراخ مي كند و خونش را مي مكد و... اين كتاب ضمن تحليل خلق رعب و وحشت و انزجار در بيننده توسط ابزارهاي سينمايي، به بررسي اضطرابات اجتماعي در سينماي وحشت نيز مي پردازد.