تخفیف ویژه!
کد شناسه :3263

ژاك لاكان تلويزيون

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

پيش از همه چرا انتخاب اين متن به جاي انتخاب يك راهنماي واژه ها، يك فرهنگ لغات، يك راهنماي مفاهيم روان كاوي و يا يك درس نامه ي آسيب - روان شناسي؟ مادر اين جا متني نيرومند و موثر را برگزيديم تا يك راست وارد اثري بزرگ شويم كه جايگاه برخورد مفاهيمي متمركز و بسيار پيشرفته است. متني دور از عرف ، با غنايي شگرف كه چون پتك فرود مي آيد و ما را سخت بهت زده مي كند. تعقيب متن به راحتي ممكن نيست، بازي با كلمات نيست، بازي نيست، گفتارش آزار دهنده است. اين متن بر جايمان مي نشاند و به كارمان مي كشد. نه چون قديسان خشك، بلكه حاضر ر برابر حقيقت چند پهلو و حيران از آشكارگي ها، حاضر چنانكه نه همدست باشيم و نه خطاپوش.