تخفیف ویژه!
کد شناسه :24984

ماليه بين الملل

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب ماليه بين الملل : دنياي كنوني با سرعت به سوي يكپارچگي حركت مي كند كه اين موضوع باعث شده تا اقتصادهاي مختلف جهان از جنبه هاي بسياري از جمله تجارت و امور بين الملل به هم بيش تر مرتبط شوند. اين ارتباط فزاينده بين كشورها باعث شده تا مسائلي از جمله نرخ ارز، عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي آن، ريسك ناشي از تغييرات نرخ ارز، داد و سندهاي تاميني، نظام هاي ارزي مناسب كشورهاي مختلف و غيره از اهميتي روزافزون برخوردار گردند و...