حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :3300

ترجمه و قدرت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

قدرت مفهوم کلیدی جدیدی است که از زمان شروع دوره ی فرهنگی تا کنون، جهت گیری جدید حوزه ی مطالعات ترجمه محسوب می شود. با فرض این که ما همواره توسط گفتمان حاکم بر زمانه ی خویش شکل می گیریم، چگونه ممکن است کسی بتواند بر تغییر فرهنگی تاثیر بگذارد؟ در حال حاضر، در حوزه ی مطالعات ترجمه همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که ترجمه هیچ وقت به طور کامل هم ارز متن اصلی نیست و همیشه تغییرها، خطاها و تفسیرهای شخصی وجود دارند، و بر سر این نکته نیز توافق هست که ترجمه وجوه دیگری را وارد فرهنگ گیرنده می کند.