تخفیف ویژه!
کد شناسه :94571

مقالات عارف

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب مقالات عارف - کتاب حاضر جلد سوم از مقالات «عارف نوشاهی»، ایرانشناس پاکستانی، است. در این مجلد علاوه بر تصحیح چهار متن کهن، بیست و سه گفتار در چهار بخش (پژوهش هایی در متون کهن)، (احوال و آثار نویسندگان و شاعران)، (آثار بزرگان قلمرو فارسی و ایران در شبه قاره) و (نسخه پژوهی) در دسترس خوانندگان این کتاب قرار گرفته است و...