تخفیف ویژه!
کد شناسه :99367

جنگ سياست و ابرقهرمان ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب جنگ سياست و ابرقهرمان ها - كميك ها و داستان هاي ابر قهرماني چيزي بسيار فراتر از فقط داستان هستند و شايستگي واكاوي حتي در سطوح آكادميك را دارند. اين كتاب از همين منظر به كتاب هاي كميك ابرقهرماني و فيلم هايي كه براساس اين كميك ها ساخته شده اند، مي نگرد.
نويسنده كتاب؛ ( مارك دي پائولو ) روايت هاي ابرقهرماني را، همچون بازتابي از وقايع روز دنيا، به قضاوت مي نشيند و اخلاقيات آن ها را در قالب بخشي از يك پروپاگانداي سياسي و گاهي نظامي بررسي مي كند. مخاطب در اين كتاب با واقعيت هايي  چشم در چشم مي شود كه حتي سال ها طرفداري دو آتشه از يك ابر قهرمان نيز نمي تواند آن ها را برايش آشكار كند. اگر چه نويسنده طرز فكري ليبرال دارد و هر از گاهي به سمت سياست هاي جناح دموكرات آمريكا تلوتلو مي خورد، اما نگاه توصيفي اش به فرامتن روايت هاي ابرقهرماني در اين كتاب به مخاطب اجازه مي دهد فارغ از موضع گيري هاي سياسي، اگر چه با مشقت، اما با نگاهي فراجناحي به تكه هاي كوچك تر اين پازل بنگرد و در نهايت به تصوير كلي پنهان در خرده فرهنگ ابر قهرماني دست يابد و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب جنگ سياست و ابرقهرمان ها : اين كتاب ضمن بررسي اخلاقيات در كميك ها و فيلم ها، مي كوشد تا شما را با چگونگي تاثيرگذاري ماجراهاي ابرقهرماني بر افكار عمومي آمريكا و سياست هاي دولت اين كشور آشنا سازد.