حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :9196

تئوری موسیقی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب تئوری موسیقی - برای سهل نمودن تحصیل تئوری موسیقی، پس از تجربیات زیاد بر آن شدیم که کلیه تئوری موسیقی اروپایی و ایرانی را به ترتیبی باید در مقابل احتیاج و فهم شاگرد عرضه نمود که در ضمن عمل بتواند آن را بکار برده کاملا در ذهن متمرکز نماید. از این رو به چهار بخش تقسیم می نماییم. بخش اول: تئوری موسیقی راجع به قواعد نت، بخش دوم: تئوری موسیقی ایرانی و آواز شناسی، بخش سوم: تئوری مشروح غربی، بخش چهارم: پرسشنامه که عبارت از تمرین های فکری در کلیه مواد سه بخش مذکور و جواب های مربوطه به آن است و...