تخفیف ویژه!
کد شناسه :99126

بیداری غول درون

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب بیداری غول درون -
- چگونه باورهای تان بر زندگی شما تاثیر دارند؟
- چگونه به آن چه می خواهید دست یابید؟
-ارزش ها و قواعد شما چگونه تعیین کننده ی شادی شما هستند؟
( آنتونی رابینز ) مربی فوق العاده ای در بازی زندگی است.
مطالعه این کتاب مثل این است که واقعا رو به روی او نشسته اید و غرق گفت و گویی گرم کننده و لذت بخش با او هستید.
باید به این کتاب، بارها و بارها مانند یک کتاب راهنما هر بار که زندگی چالشی جدید پیش روی ما می گذارد یا ما را نیازمند تغییری می کند، رجوع کرد.
این کتاب، مجموعه ای از ابزارها برای تداوم، تغییر و همین طور درس هایی برای غنا بخشیدن به کیفیت زندگی فراهم می آورد. در حقیقت اگرمردم این کتاب را مطالعه کنند و آوازه های آن را بکار بندند، من و بسیاری از همکارانم بی کار می شویم و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب بیداری غول درون : این کتاب به شما نشان می دهد که چگونه کنترل فوری سرنوشت ذهنی، احساسی، جسمی و مالی خود را به دست بگیرید.