تخفیف ویژه!
کد شناسه :67466

انواع زنان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب انواع زنان : بخشي از كتاب: نگاه به زنان به كار ، روابط جنسي ، فرزند ، همسر و ... يكي نيست. راه كسب احساس رضايت در زندگي هم در زنان يك راه مشخص نيست معجزه‌اي اين كتاب در تشخيص الگوهاي متفاوت رفتاري در زنان است ، الگوهايي كه به هر زني باتوجه به مختصات روانشناختي‌اي كه دارد كمك مي‌كند تا عميقا درك كند براي رشد و دستيابي به حس رضايت دقيقا سراغ چه كاري بايد برود و از چه چيزهايي بايد پرهيز كند. اين كتاب به ده‌ها زبان مختلف ترجمه و دوباره تجديد چاپ شده است ، كه اين امر نشان از اين دارد كه محتواي آن مسير اطمينان بخشي براي زناني است كه مي‌خواهند به ابعاد شخصيتي خود مسلط باشند و با شناخت نقاط قوت وضعف خود ، در زندگي حضوري با اعتماد به نفس و مقتدر داشته باشند. مردان هم در اين كتاب فرواني براي درك بهتر و ارتباط موثر با زندگي شان مادر ،خواهر ، همسر ، همكار و دختر خود خواهند يافت و...