تخفیف ویژه!
کد شناسه :98333

نامه به يك پرنده ي آمريكايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب نامه به يك پرنده ي آمريكايي - هيچ ميلي به بيرون بروم در من نيست. هيچ شوقي به در اين خانه را باز كنم و به بيرون از اين خانه بروم ندارم. از وقتي آمده ام در اين خانه و در اين اتاق، از وقتي نشسته ام درست رو به روي دوست داستان نويسم كه دارد دور خودش مي چرخد و تودرتوي مرگ را دور مي زند، هيچ اشتياقي در خود نمي بينم براي به بيرون از اين اتاق رفتن و به بيرون از اين خانه فكر كردن.
احساس مي كنم تا آخر عمر، حتي اگر اين عمر ساعتي ديگر به پايان خود نزديك شود، يا تا سال ها بعد طول بكشد، باز هم تنها مي خواهم كه در اين خانه و در اين اتاق بمانم و مثل دوست داستان نويسم، كه دارد دور مرگ مي چرخد، دور خودم بچرخم.
هيچ ميلي در خود نمي بينم به از اين اتاق بيرون رفتن.
دلم مي خواهد همين جا كه نشسته ام همين طور بنشينم تا آخر عمر، كنار مرده ي مرد داستان نويس، كنار زنده ي خودم، بنشينم و به رو به رو،  به باقي مانده ي عمر نگاه كنم. بنشينم در همين سكوت در اتاق جاري، صداي پرنده را بشنوم، كنار همين دوست داستان نويسم كه از من بسيار دور و به من بسيار نزديك است و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب نامه به يك پرنده ي آمريكايي : اين كتاب، از سري داستان هاي جذاب فارسي، نوشته ( شهاب لواساني ) بوده كه توسط انتشارات آگاه تهيه و روانه بازار شده است.