حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :24685

نظریه های معنی شناسی واژگانی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

ترجمه حاضربرگردانیک یاز مهم ترین درسنامه هایی است که در حوزه ی تاریخ مطالعات معنی شناسان در محدودهیمعنی شناسی واژگانی صورت پذیرفته است. نویسنده که خود از معنی شناسان صاحب نام اروپاست، سیر تحول اندیشیدن در باب معنی واژه را از آغاز دوره ی پیدایش معنی شناسی تا کنون به شکلی جامع گزارش می کند و فضیی را ر برابر زبانشناسان و متخصصان ممطالعات ادبی قرار می دهد تا علوم شودتفکر درباره ی واژه و معنی اشاز چه مسیری گذرکرده و در چه قالبی در اختیار ما قرار گرفته است .