حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :31764

مصیبت نامه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب مصیبت نامه - به عنوان کسی که بیش از چهل سال یکی از مشغله های ذهنی اش عطار و آثار او بوده است، با اطمینان می توانم بگویم که مصیبت نامه پس از منطق الطیر، برجسته ترین اثر عطار است. اگر استحکام پیرنگ سفر مرغان در منطق الطیر نبود به آسانی می توانستم بگویم که شاهکار فکری و ژرف ترین اثر عرفانی عطار همین مصیبت نامه است. در این منظومه عطار به جهان هایی از تجربه عرفانی دست یافته است که در دیگر آثار او یا نیست یا اگر باشد به این گسترش و ژرفایی خود را نشان نمی دهد. از منظر عرفانی و جایگاه معرفت شناسی این منظومه که بگذریم، جانب اجتماعی آن بی مانند است و...