تخفیف ویژه!
کد شناسه :97132

خانواده واقع گراي جونز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب خانواده واقع گراي جونز - در اين نمايشنامه، ( ويل انو )؛ نويسنده آمريكايي، زندگي دو زوج در همسايگي يكديگر را روايت مي كند كه با پيش تر رفتن داستان متوجه مي شويم بيش از آن چه در ابتدا فكر مي كردند يعني تشابه نام خانوادگي شان به يكديگر تشابه دارند و همچون تجربه زيسته بسياري از ما، اين رنج است افراد را به هم نزديك مي كند و شالوده روابط انساني و صميميت قرار مي گيرد. اين نمايشنامه ويژگي هاي يك اثر مدرن را به تمامي داراست: ديالوگ هاي كوتاه و ساده، فقدان اميدواري و معنا در زندگي روزمره، بازي هاي زباني و پرداختن به ارتباطات انساني، در پيچيده ترين نقطه خود، اما به سادگي تمام. تنهايي، حتي در جمعي دو يا چهار نفره، عنصر اصلي ديگر اين نمايشنامه است كه تنهايي انسان مدرن را حتي در ميان جمع و حتي در خصوصي ترين روابط خود به تصوير مي كشد و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب خانواده واقع گراي جونز : اين كتاب، از سري نمايشنامه هاي آمريكايي نوشته ( ويل انو ) و ترجمه شده به قلم شيواي ( محمدمسعود نخستين و سروناز مستفيضي ) بوده كه توسط انتشارات لوگوس تهيه و روانه بازار شده است.