حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :7011

از کوچه سام

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

این ها گزیده هایی ازحاصل بیش از چهل سال فعالیت حرفه ای ام در مطبوعات است که بیشترش در زمینه سینما بوده، و این جلد (در دو دفتر) از میان نقد فیلم هایایرانی و خارجی اانتخاب شده و جلد بعدی حاوی مطالبی در زمینه های دیگر ااست ، سینما و غیر سینما . چه حرفه دل پذیر و شگفت انگیزی! حاضر نیستم آن را با چیز دیگری عوض کنم . بیش از سی سال از این کارنامه چهل ساله ر کوچه سام گذشته است، خیابان حافظ، منطقه یازده تهران.