تخفیف ویژه!
کد شناسه :97129

شهرزاد و مرگ وداستان هاي ديگر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب شهرزاد و مرگ وداستان هاي ديگر -  داستان كوتاه از بدو پيدايش انواع گوناگوني به خود ديده و بر حسب آن ها تعريف هاي متعددي از آن شده است.
خواندن داستان كوتاه، به منزله تجربه كردن وقايعي است كه خواننده اغلب با آن ها سروكار داشته است. وقايعي كه در آن ها تجربه هاي گوناگون و چشم گيري تحقق مي يابد كه از زندگي هاي متفاوتي سرچشمه گرفته شده. اين وقايع رويارويي انسان با خود و محيطش را بازتاب مي دهد و انواع داستان كوتاه، از جمله: داستان موضوعي و داستان برشي را مي آفريند. در داستان هاي موضوعي گسترش بيشتري دارد. گاه ممكن است كل زندگي را در بر بگيرد. در داستان هاي برشي  تكه اي از زندگي نمايش داده مي شود و در آن وقايع متنوع و گوناگوني تشريح و تصوير مي شود. بخشي از متن: ملكي به زنان سخت بدگمان بود. هرشب دختري بكر به زني مي آورد و بامداد او را مي كشت. رعايا به ستوه آمدند و دختران خود را برداشتند و هريك به سويي فرا رفتند.