تخفیف ویژه!
کد شناسه :96307

دختران ناصرالدين شاه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب دختران ناصرالدين شاه - اين كتاب شرح حال دختران « ناصرالدين شاه » بوده كه تعدادی در نوزادی و خردسالی در گذشتند ،ولی آن ها که زندگی کردند و آنچه نگارنده بدان دست یافت ۱۶ نفر بودند ، یک نفر هم همان طور که در متن کتاب اشاره شده از زن فرنگی و در نوجوانی دیده شده که نگارند موفق به یافتن مطلبی درین مورد نگردید. این ۱۶ نفر شاهزاده خانم به ترتیب تاریخ تولد معرفی شدند و تا آنجا که مقدور بود به اسناد و شرح زندگانی آن ها پرداخته شد، آن ها که در زمان حیات ناصرالدین شاه به ثمر رسیدند بعضی زندگی افسانه ای داشتند. مثل عصمت الدوله و آن ها که بعد از قتل ناصرالدین شاه نشو و نما کردند بعضا در فقر و تنگدستی به سر می بردند و...