تخفیف ویژه!
کد شناسه :96132

آيينه در برابر خورشيد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب آيينه در برابر خورشيد -  براي خودم نيز باوركردني نبود كه دكتر « مهدوي » تن به چنين گفت و گويي بدهد و يك چنين اثر خواندني و جذابي را به وجود آورد. من دكتر مهدوي را نمونه يك ايراني دانشمند و ايده آل مي دانم. دكتر مهدوي از نظر من مظهر ايمان در معني خالص و زلال آن است. اين همه دانش و جهان ديدگي و نشست و برخاست با همه نوع مردم، در ايران و فرانسه و آمريكا، هيچ نتوانسته است كوچكترين خدشه اي در تجربه روحي و ايماني او ايجاد كند. دكتر مهدوي بي هيچ اغراق، مي تواند به عنوان يك منتقد فيلم درسطح جهاني، درباره يك اثر سينمايي اظهار نظر فني كند. با همه تسلط حيرت آورش بر ادبيات عرب و فرهنگ  اسلامي، يكي از برجسته ترين فرانسه دانان ايران است، « فرانكوفن » به معني دقيق كلمه par excellence. تمام رمان هاي بزرگ عالم را خوانده است و درباره آن ها مي تواند به گونه اي حرفه اي اظهار نظر انتقادي و تطبيقي داشته باشد و...