تخفیف ویژه!
کد شناسه :15318

غمنامه رستم و سهراب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب غمنامه رستم و سهراب : فردوسي چه نامي بر روي كتاب خود گذاشته بوده؟ در بادي امر اين پرسش زايد به نظر مي رسد. چه، همه مي دانند كه نام كتاب فردوسي شاهنامه است. اما حقيقت آن است كه در سرتاسر كتاب، يك بار هم اين نام يعني شاهنامه نيامده است. با اين همه، همه شاعران و نويسندگان، از قديم ترين زمانها از اين كتاب عظيم به نام شهنامه يا مخفف آن شهنامه ياد كرده اند و...