حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :15318

غمنامه رستم و سهراب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب غمنامه رستم و سهراب : فردوسی چه نامی بر روی کتاب خود گذاشته بوده؟ در بادی امر این پرسش زاید به نظر می رسد. چه، همه می دانند که نام کتاب فردوسی شاهنامه است. اما حقیقت آن است که در سرتاسر کتاب، یک بار هم این نام یعنی شاهنامه نیامده است. با این همه، همه شاعران و نویسندگان، از قدیم ترین زمانها از این کتاب عظیم به نام شهنامه یا مخفف آن شهنامه یاد کرده اند و...