تخفیف ویژه!
کد شناسه :95913

تاريخ فرهنگي عكاسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تاريخ فرهنگي عكاسي - عكاسي شور و شوق خاص خود را مي آفريند. اين موضوع تا حدودي بدان سبب است كه عكاسي به سرعت نسبت به مواد و مصالح جديد  و ابزارهاي تحليلي نوين واكنش نشان مي دهد تا آن ها را در خود بگنجاند و از اين طريق سرشت زنده و چند رشته اي خود را به رخ بكشد. گر چه عكاسي ابداعي غربي بوده، اما دانشجويان به حق پيرامون نمودهاي  آن در جهاني وراي جهان غرب كنجكاو هستند. من براي پاسخگويي به اين دغدغه، هم به آثار عكاسان غير غربي توجه كرده ام و هم به ديدگاه عكاسان غربي نسبت به جهان غير عربي پرداخته ام. ديدگاهي كه معطوف به علم، انسان شناسي، روزنامه نگاري  و هنر بود. در نگارش اين كتاب كوشيده ام كه تاريخ عكاسي را چنان بررسي كنم تا خوانندگان بتوانند تحولات چند بعدي رسانه را درك كنند و تصوري از زمينه ي تاريخي - فرهنگي محيط كار و زندگي عكاسان به دست آورند و...