تخفیف ویژه!
کد شناسه :95237

راهنماي كامل نامه نگاري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب راهنماي كامل نامه نگاري - تاريخ نامه نگاري در جوامع بشري يكي از جذاب ترين و البته پيچيده ترين موضوعات تاريخي - ادبي به شمار مي رود. ( زبان ) به عنوان منشاء اين پيچيدگي خود به تنهايي يكي از چالش برانگيز ترين مباحث علوم انساني است كه علم زبان شناسي سعي در پاسخ گويي به پرسش هاي مطرح شده در اين حوزه را دارد. بشر نخستين پس از يك جهش تاريخي بخشي از شيوه هاي ارتباطي خود را به شكلي مكتوب درآورد. اين شيوه هاي ارتباطي مكتوب در دوره هاي بعد به گونه اي عملي تر درآمد و هر چه انسان مسير تاريخ را بيش تر شكافت وابستگي اش به انواع اين آثار مكتوب بيش تر نمود پيدا كرد و...