تخفیف ویژه!
کد شناسه :95192

آشنایی با نبوغ و مهارت های ذهنی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب آشنایی با نبوغ و مهارت های ذهنی - آیا با زبان می توان بیماری های روانی و یا حتی جسمی را درمان کرد؟ اساس مصاحبه های درمانی « فروید » در برابر هیستری و روان پریشی چه بود؟ در مواجهه با مسائل روزانه یا کمک به مردم برای تغییر باورهای محدود کننده، چگونه این روش می تواند کمک کند؟ آیا برای فردی عادی نیز  میسر است که مخترعی مانند « داوینچی » شود؟ این سوالات و بسیاری دیگر از این قبیل، در این کتاب بررسی و پاسخ داده می شوند و همچنین فرایند تفکر موجود در ورای شخصیت و فضیلت « اینشتین » را تحلیل می کند. در مجموع هدف سری کتاب های استراتژی نبوغ، به کارگیری ابزارهای ان ال پی به منظور تحلیل شخصیت های مهم تاریخی و تولید مهارت ذهنی موثر است و...