تخفیف ویژه!
کد شناسه :95192

آشنايي با نبوغ و مهارت هاي ذهني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آشنايي با نبوغ و مهارت هاي ذهني - آيا با زبان مي توان بيماري هاي رواني و يا حتي جسمي را درمان كرد؟ اساس مصاحبه هاي درماني « فرويد » در برابر هيستري و روان پريشي چه بود؟ در مواجهه با مسائل روزانه يا كمك به مردم براي تغيير باورهاي محدود كننده، چگونه اين روش مي تواند كمك كند؟ آيا براي فردي عادي نيز  ميسر است كه مخترعي مانند « داوينچي » شود؟ اين سوالات و بسياري ديگر از اين قبيل، در اين كتاب بررسي و پاسخ داده مي شوند و همچنين فرايند تفكر موجود در وراي شخصيت و فضيلت « اينشتين » را تحليل مي كند. در مجموع هدف سري كتاب هاي استراتژي نبوغ، به كارگيري ابزارهاي ان ال پي به منظور تحليل شخصيت هاي مهم تاريخي و توليد مهارت ذهني موثر است و...