تخفیف ویژه!
کد شناسه :94871

هنر راز آلود بازيگر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هنر راز آلود بازيگر -در اين كتاب به سؤالی که تاکنون بی پاسخ مانده است، پاسخي در خور داده مي شود. بی پاسخ به این دلیل که نیاز به تحلیل علمی آن چه ما ( زبان بازیگر ) می نامیم احساس نشده است و نسبت به این پرسش بنیادین که چه کسی تئاتری با رقصنده است و چطور می توان کسی را بازیگر خوب با رقصنده ی خوب نامید، بی تفاوت بوده است. انسان شناسی تئاتر قصد جستجو در اصول جهان شمول - حقيقت را ندارد ولی از نشانه های مفید آن بهره می برد. جاه طلبانه در پی شناسایی و رمزگشایی مفید از کنش های بازیگر - رقصنده است. بنایی برای کشف قوانین ندارد اما مناسبات و منش رفتاری آن ها را مطالعه می کند و...