تخفیف ویژه!
کد شناسه :522

کارگردانی فیلم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب کارگردانی فیلم - این کتاب ترکیبی است از یک رشته سخنرانی که هفتاد و پنج کارگردان بین المللی سرشناس، نیمه سرشناس و در مواردی کم شناخته شده( در ایران) در "مرکز مطالعات سینمای پیشرفته وابسته به موسسه آمریکایی فیلم" ایراد کرده اند. تدوین کننده "اریک شرمن"، که فرزند "ویست شرمن" کارگردان معروف آمریکایی است، مطالب این سخنرانی ها را برحسب موضوع تقسیم و طبقه بندی کرده و در فصول یازده گانه کتاب جای داده است و...